Uvijeti Korištenja


Uvijeti korištenja GDI-Croatia.WS stranice

Uložili smo svaki napor kako bi točno naveli sve potrebne vještine, koncepte, ideje i tehnike koje nudi Global
Domains International. GDI-Croatia.ws, je neovisni affilliate partner i time nije direktno vezan uz Global Domains Intenrational Inc. Iz tih razloga nemožemo garantira da ćete zaraditi novac ili ostvariti bilo kakvu vrstu prihoda učlanjivanje u Global Domains International.

Razina vašeg uspjeha koja se postiže prema materijalima i informacijama sa ove stranice ovisi isključivo o vama i vremenu kojeg ćete uložiti i posvetiti ovom poslu. GDI-Croatia.ws vam ne može jamčiti uspjeh ili bilo kakvu vrstu
prihoda/zarade niti smo odgovorni za bilo koje vaše postupke.

Doživljaji, izjave i komentari na ovoj stranici nebi se trebali uzimati kao generalni primjer ili dokaz o uspješnosti
ovog posla. Ovi rezultati nisu tipični te bi vaš prihod ili rezultat mogao bit različit ili nikakav. Sva svjedočanstva
sa ove webstranice uzeta su sa stranice testimonials.ws i prevedan u duhu našeg jezika.

GDI-Croatia ne uzima nikakvu odgovornost za vaše postupke ili financijsko poslovanje te ne odgovaramo za bilo kakvu štetu nastalu vašim priključivanjem u Global Domains International.

Ako ne razumijete ili ako se ne slažete sa bilo kojim uvjetima navedenim na ovoj stranici molim vas da se ne učlanjujete u GDI. Ako vam je potrebno daljnje objašnjenje molim vas da nas kontaktirate.

kontakt informacije:

info@gdi-croatia.ws

Lijep pozdrav,

Vaš GDI-Croatia.WS team