Izaberite svoju WebStranicu!

GDI-Croatia nudi vašu osobnu web stranicu u 4 različite uzbudljive boje...

Odaberite već gotovu WebStranicu sa kojom odmah možete krenuti na posao!

Boje koje su vam na raspolaganju su: CRNA, CRVENA, ZELENA ili BIJELA! Kliknite na slikicu kako bi ju povećali...

crna crvena zelena bijela

Kada se prijavite, GDI-Croatia vam nudi gotovu paletu osobnih webstranica koje odmah možete koristiti. U izradi su i druge webstranice koje bi uskoro trebale biti spremne. U webstranicu koju odaberete bit će umetnuti svi potrebni podaci (vaša e-mail i web adresa, pristupni kod, ime, video prezentacija,...) kako bi se nesmetano mogli posvetiti poslu...